PRAVIDLA

Nejtěžší bývá vždy úvodní nastavení pravidel a vymyšlení celkového systému, aby měl hlavu a patu. Po premiérovém vyhlášení ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2008 se neobjevil žádný zásadní důvod, který by vedl organizační výbor galavečera k zásahům do systému pravidel hlasování. Jednotlivé nominace krystalizují sbíráním informací od dvou zdrojů: předsedů klubů či hlavních funkcionářů oddílů a kralupské veřejnosti. Udělení nominace ve své podstatě znamená, že by se na žádného ze sportovců či kolektivů, kteří dosáhli úspěchů ve vyhodnocovaném roce, nemělo zapomenout. Píšeme nemělo, neboť systém nemůže být v tomto ohledu dokonalý. Pokud oslovený zástupce sportovního oddílu nereaguje na výzvy k podání oficiální nominace sportovce či kolektivu a kralupská veřejnost dotyčný úspěch rovněž nepřipomene, tak je docela možné, že selže i poslední záchranný mechanismus, filtrační síto členů přípravného výboru, kteří jsou sice schopni leccos zachránit, ale třemi, stále dorůstajícími vlasy Děda Vševěda, rozhodně nedisponují.

Stále dokola je potřeba opakovat, že slavnostní večer kralupských sportovců nemá rozdělovat, ale spojovat. Není důležité, kdo vyhraje jednotlivé kategorie, ale celková prezentace oddílů, jejich úspěchů, propagace sportu jako celku a vytvoření báječné atmosféry, která bude inspirovat nejmladší sportovce a potěší zasloužilé veterány.

Klíčovým faktorem k udělení nominací je oficiální nominace jednotlivých oddílů a sportovních klubů. Zodpovědní funkcionáři mají sami určit, který úspěch sportovců svého oddílu považují za největší. Jejich preference pak velmi pomáhá při sestavování finálních nominací Ani sebelépe sepsaná pravidla, osvěta ani osobní vysvětlování nezabrání tomu, aby se „zodpovědný funkcionář“ na sestavení nominace nevykašlal. Nepodání nominace pak ve svém důsledku poškodí úspěšné členy oddílu, kteří si mohli slavnostní večer kralupského sportu užít coby nominovaní. Pravidla ankety jsou každoročně znovu vysvětlována a diskutována s vedoucími sportovních oddílů při každoročním setkání iniciovaném Sportovní komisí. Pro lepší pochopení filosofie kralupských sportovních galavečerů připravil organizační výbor Sportovce Kralup nad Vltavou lapidární Kralupákovo jedenáctero.

KRALUPÁKOVO JEDENÁCTERO