FILOSOFIE

Síň slávy kralupského sportu má v současné době devět laureátů, jsou jimi: MIROSLAV ČTVRTNÍČEK (fotbal); ELIŠKA KREJČOVÁ (stolní tenis); LUBOMÍR NÁCOVSKÝ (sportovní střelba);MARTIN PROCHÁZKA (lední hokej), MARTINA LIPTÁKOVÁ (basketbal); PAVEL PETŘIKOV (judo); VÁCLAV SYROVÝ (vzpírání); LUBOŠ ŠUDA (kickbox) a VÁCLAV TOMŠÍK (vzpírání). Síň slávy zamýšlena jako pocta pro sportovce, kteří již dosáhli svých životních sportovních úspěchů a významnou měrou se zasloužili o sportovní reprezentaci nejen města Kralupy nad Vltavou, ale i České republiky ve světě, byla organizačním výborem po důkladných diskusích rozšířena o tak zvané „Druhé dveře“ do Síně slávy. Jimi budou do společnosti těch nejlepších z nejlepších na poli sportovního zápolení, zváni největší srdcaři, kteří zasvětili svůj život nezištné práci proto, aby dali možnost sportovat a vyniknout jiným. Filosofií „Druhých dveří“ je symbolické ocenění lidí, kteří nesklízeli vavříny na světovém sportovním fóru, ale věnovali se rozkvětu určitého sportovního odvětví, budování jeho zázemí nebo měli obrovský podíl na růstu hvězdiček či dokonce hvězd sportovního nebe.