KONTAKT

Jindřich KOHM

šéfredaktor

donquijote@seznam.cz
+420 602 354770
 
Jan Doležálek
PR, technická podpora
h.dolezalek@gmail.com
+420 777 318 839